Phỏng vấn mới với Anatoli Unitsky: «Chúng tôi đã ký 4 hợp đồng»

Chúng tôi đã soạn cho các bạn bài tường thuật những điểm chính trong cuộc phỏng vấn mới đây với tổng công trình sư Unitsky String Technologies Inc. Anatoli Unitsky.

Các dự án cụ thể

Chúng ta đã ký kết các hợp đồng cho 4 dự án. Đối với một số trong đó, công ty đã nhận được tiền và tiến hành các nghiên cứu tiền dự án. Về các dự án còn lại, hoạt động nghiên cứu đang được tiếp tục.

Thông tin chi tiết hơn về các hợp đồng sẽ được đưa ra, khi giai đoạn thiết kế được bắt đầu. Tuy nhiên, với một số nhà đặt hàng, chúng ta đã ký kết hợp đồng bảo mật. Các khách hàng đó sẽ tự công bố về các đơn đặt hàng. Hiện tại, chúng ta có thể nói rằng, các dự án diễn ra tại các nước Ả Rập và châu Á.

Các đặt hàng bên ngoài

Năng lực sản xuất của chúng ta cho phép đáp ứng các đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp và quốc gia khác, bao gồm cả từ lĩnh vực quốc phòng.

Ví dụ, chúng ta đã sản xuất hoàn toàn về xe điện: chúng ta đã chế tạo khung, vỏ, ắc quy và động cơ-trục bánh xe. Bản mẫu cuối cùng đã cho thấy các kết quả tốt. Đơn đặt hàng đã được đưa tới, và được thanh toán từ Nga.

Những đơn đặt hàng như thế này giúp hỗ trợ công nghệ cốt lõi, trau dồi kỹ năng và giữ cho tập thể cán bộ hoạt động tốt..

Các công ty mới tại UAE

Tiền từ các dự án thương mại sẽ được thể hiện trong báo cáo kiểm toán thường niên của Unitsky String Technologies Inc. Tuy nhiên, cần xét rằng, tiền có thể không tới trực tiếp vào công ty. Đặc biệt, điều này liên quan tới đặc điểm tính thuế tại các nước khác nhau.

Các đơn đặt hàng ấy không chỉ được nhận bởi Unitsky String Technologies Inc. Ví dụ, mới đây, tại UAE đã mở 3 công ty mới. Một trong số đó thực hiện tiếp thị và phục vụ như một văn phòng kinh doanh quốc tế. Mỗi công ty trong đó đều sẽ trải qua kiểm toán.

Một phần tiền cho các dự án trong bất kỳ trường hợp nào sẽ đưa tứoi Unitsky String Technologies Inc. Ví dụ, để chi trả lương cho nhân viên. Đồng thời, cổ tức sẽ được chi trả bởi công ty khác.

Đấu thầu tại Dubai

Chúng ta đã ký kết thỏa thuận với Cơ quan giao thông Dubai năm 2019. Thỏa thuận ấy cũng được ký kết bởi các công ty khác. Tổng cộng trong số 30 công ty, đã có 4 công ty vào vòng đấu thầu. Tôi có thể nói rằng, về chất lượng và các chỉ tiêu công nghệ thì chúng ta dẫn hàng đầu.

Điều phức tạp gắn với các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc. Họ dự kiến tự bỏ tiền xây đường, để Dubai hoàn lại chi phí này sau đó. Tức là, các đối thủ cạnh tranh của chúng ta có thể chiến thắng, không phải vì họ có công nghệ tốt hơn, mà vì họ có mô hình cấp vốn tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang làm việc về vấn đề này.

Nhận xét của bạn