Phỏng vấn tổng công trình sư SkyWay trên tờ báo «Zvyazda»

Trên tờ báo lâu đời nhất của Belarus – tờ «Zvyazda» đã đăng một bài phỏng vấn chi tiết với Anatoli Unitsky. Phóng viên Vladimir Khilkevich đã trò chuyện với tổng công trình sư của Công ty «Unitsky String Technologies Co. » về chương trình khai phá không gian vũ trụ gần Trái Đất, không dùng tên lửa – SpaceWay. Đặc biệt dành cho tờ báo này, Anatoli Unitsky đã lại chia sẻ chi tiết về việc xây dựng trạm vũ trụ và các modul nhà ở EcoCosmoDom.

“Trong EcoCosmoDom sẽ tái tạo phần sinh quyển tốt nhất của Trái Đất, với tất cả những điều kiện tự nhiên cần thiết: khí quyển, cảnh quan đa dạng, các sinh vật sống, đất, hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước v.v. Không cần thiết phải “kéo theo mình” toàn bộ hệ động thực vật Trái Đất. Để xây dựng EcoCosmoDom trong vũ trụ, trên Trái Đất sẽ tạo ra phiên bản mẫu của nó, đóng vai trò là các ngân hàng mẫu đại diện cho thế giới động thực vật. Trong cơ sở của các tổ hợp ấy sẽ tiến hành các nghiên cứu và thử nghiệm. Như vậy, thông qua thử nghiệm, sinh giới sẽ được kiểm tra khả năng tồn tại và không có những sinh vật có hại”.

Xin nhắc rằng, vào tháng 6/2019 đã diễn ra Hội thảo khoa học-kỹ thuật quốc tế lần thứ II với chủ đề «Công nghiệp hóa vũ trụ không dùng tên lửa: các vấn đề, ý tưởng, dự án». Tại đó thảo luận những triển vọng khai phá vũ trụ, xuất phát từ các vấn đề môi trường mà nhân loại gặp phải. Các thành viên tham gia hội thảo đã khẳng định: trong sinh quyển Trái Đất đang diễn ra những thay đổi tiêu cực, hậu quả của hoạt động của nền văn minh kỹ nghệ hiện đại. Nếu không có các biện pháp quyết liệt, tất cả chúng ta sẽ bị kết liễu ngay trong 2–3 thế hệ nữa. Một trong những giải pháp – chương trình vũ trụ SpaceWay được Anatoli Unitsky đề xuất.

Nhận xét của bạn