Sản xuất SkyWay được đánh giá tích cực

Các chuyên gia của Viện nghiên cứu quốc gia Belarus về đo lường đã tiến hành kiểm tra hoạt động của hệ thống quản lý an toàn lao động và hệ thống quản lý môi trường tại Công ty «Unitsky String Technologies Co.». Cuộc kiểm toán được tiến hành 1 lần mỗi năm và cho phép xác nhận tính hiệu lực của các chứng chỉ hiện hành.

Kiểm toán viên đã ghi nhận các sản phẩm đổi mới của SkyWay, sự phát triển của «EcoTechnoPark» và hoạt động trơn tru của đội ngũ dự án. Việc kiểm tra đã cho thấy mức độ tổ chức cao trong sản xuất và cách tiếp cận một cách nghiêm túc tới việc đảm bảo an toàn lao động. Trang thiết bị hiện đại cũng được chú ý, chúng cho phép tăng công suất sản xuất và giảm tai nạn lao động.

Qua kiểm tra, các chuyên gia kiểm toán đã đưa ra các khuyến nghị dành cho các nhân viên của Công ty «Unitsky String Technologies Co.», sẽ giúp cải thiện hoạt động của công ty trong lĩnh vực môi trường và an toàn lao động. Vào cuối tháng 11, công ty sẽ có thêm 1 cuộc kiểm tra nữa, liên quan tới xác nhận sự phù hợp với hệ thống quốc tế.

Nhận xét của bạn