SkyWay hợp tác với MTRIZ như thế nào?

Gần đây, công ty-nhà phát triển vận tải đường dây «Unitsky String Technologies Co» đã đón chuyến thăm của giáo sư Mikhail Alexandrovich Orlov, đồng sáng lập và chủ nhiệm khoa học của Viện hàn lầm MTRIZ.  MTRIZ – lý thuyết hiện đại trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát minh, lĩnh vực tri thức về các cơ chế phát triển các hệ thống kỹ thuật và các phương pháp giải quyết các nhiệm vụ phát minh.

Mikhail Alexandrovich nghiên cứu phát triển lý thuyết, lãnh đạo phát triển các sản phẩm và công nghệ, tổ chức hợp tác toàn cầu và phổ biến MTRIZ.

Giáo sư Orlov đã tới thăm Công ty «Unitsky String Technologies Co.», để tặng bản in tác giả của cuốn sách mới của mình cho nhà sáng lập SkyWay Anatoli Unitsky, cũng như thảo luận về các khả năng hợp tác với công ty-nhà phát triển vận tải đường dây.

Chi tiết về chuyến thăm được biết trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Nhận xét của bạn