SkyWay không phải là kim tự tháp tài chính

Một số người gọi SkyWay là một kế hoạch kim tự tháp, vì họ không hiểu về dự án này đủ tốt. Để trả lời tuyên bố này, chúng tôi sẽ phân tích cách làm việc của SkyWay tương quan với các chỉ báo của các kim tự tháp tài chính được xây dựng bởi Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ.

Chỉ báo 1. Thu nhập đảm bảo cao dù ít hay không rủi ro.

Dự án SkyWay chưa bao giờ hứa hẹn lợi nhuận ′′ đảm bảo Các nhà đầu tư dự án sẽ có thể nhận được cổ tức trong trường hợp các điều kiện cụ thể được đáp ứng – hoàn thiện giai đoạn phát triển thứ 15, dự án đạt được lợi nhuận và tự tài chính. Quản lý dự án cũng chưa bao giờ nói về mức lợi nhuận cụ thế.

SkyWay là một liên doanh, có nghĩa là nó là một dự án mạo hiểm. Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy cảnh báo về rủi ro khi đầu tư trên trang web của chúng tôi.

Chỉ báo 2. Thanh toán ổn định.

Kim tự tháp tài chính mang đến cho nhà đầu tư một nguồn thu nhập ổn định ngay cả trong điều kiện khủng hoảng kinh tế. SkyWay không trả cổ tức cho các nhà đầu tư chút nào, vì vậy thời điểm này không áp dụng cho công việc của dự án.

Nếu SkyWay bước vào thị trường vận tải thành công, số lượng cổ tức và tính ổn định khoản thanh toán của họ sẽ liên quan trực tiếp đến thành công thương mại của dự án.

Chỉ báo 3. Thiếu giấy phép giao dịch chứng khoán. (Đầu tư chưa đăng ký)

SkyWay chưa bao giờ trao đổi chứng khoán. Tất cả các khoản đầu tư vào dự án đều được thực hiện theo thỏa thuận vay chuyển đổi, trong đó giấy phép của một người tham gia thị trường an toàn từ cơ quan chức năng bang là không bắt buộc. Hầu hết tất cả các khoản đầu tư liên doanh trên thế giới đều được thực hiện theo thỏa thuận vay chuyển đổi.

Chỉ báo 4. Kế hoạch phức tạp (hoặc bí mật) để tạo ra thu nhập.

Hôm nay, dự án SkyWay không tạo ra đủ thu nhập để trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Điều đó chỉ có thể khi hợp đồng thương mại được kết luận và dự án trở nên có lợi nhuận và tự tài chính.

Một số Công ty SkyWay đã tạo ra doanh thu hôm này. Ví dụ, Unitsky String Technologies, Inc., một nhà phát triển vận chuyển dây, thực hiện một loạt các công việc kim loại như một nhà thầu tư nhân. Chúng ta có thể theo dõi dòng tiền này trong tuyên bố lợi nhuận và thất thoát mà công ty đăng lên trang web của mình mỗi năm.

Tuy nhiên, thu nhập cho việc thanh toán cổ tức như vậy vẫn chưa đủ chỉ vì một lý do – chi phí của công ty nhiều hơn và được trang trải trước khi kết luận hợp đồng thương mại ở mức chi phí đầu tư.

Chỉ báo 5. Vấn đề khi đăng ký hồ sơ

Đầu tư vào SkyWay đang theo một thỏa thuận vay chuyển đổi. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký trong văn phòng cá nhân SWC và đọc tất cả các điều khoản của thỏa thuận. SkyWay không giấu các tài liệu theo quy trình đầu tư được thực hiện hợp pháp.

Chỉ báo 6. Khó khăn khi nhận thanh toán

Nhiều kim tự tháp tài chính ngăn cản các nhà đầu tư rút vốn ra khỏi dự án và cụ thể là phức tạp hóa quá trình bỏ vốn đầu tư.

Dự án SkyWay không cung cấp cho việc thanh toán cổ tức cho đến hết giai đoạn 15, và cho đến khi dự án đạt được lợi nhuận và tự tài chính. Do đó, câu hỏi rút cổ tức không phát hiện ra.

Tất cả các chỉ báo này đều dễ dàng kiểm tra xem bạn có biết sự thật về sự phát triển của dự án SkyWay không. Chúng tôi hiểu rằng đầu tư vào một dự án vốn liên doanh có thể phức tạp, vì vậy chúng tôi cố gắng đi vào nhiều chi tiết nhất có thế. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ hoặc thắc mắc nào về các nguyên tắc tài trợ cho dự án SkyWay, chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời chứng.

Nhận xét của bạn