SkyWay nằm trong chương trình Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc

Đầu tháng 6, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã phát hành một tài liệu tổng hợp về kết quả thảo luận chương trình Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Dự án SkyWay đã trở thành một trong những chuyên gia và đối tác của chương trình.

SDG là một dự án hợp tác quốc tế trong tương lai, bao gồm 17 mục tiêu toàn cầu và 169 nhiệm vụ liên quan nhằm hướng tới sự thịnh vượng và cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới.

?https://vk.com/doc-62448611_524392110?fbclid=IwAR3lFH9VPdwjiBbuFaQsXNFAMrvz_eqbM8yy9XsSZ2cE8oVPrDaii2Rt8q4

Nhận xét của bạn