SkyWay tại cuộc thi «1С» | Các sinh viên tới tham quan khu sản xuất | Tổng quan tuyến đường dạng bán cứng

Tại khu sản xuất SkyWay đang tiếp tục lắp ráp thành phần thành phần kéo cho Unibus 25 chỗ và Unicont vận tải hàng hóa. Tại UAE đang diễn ra giai đoạn thứ 2 trong việc xây dựng Trung tâm đổi mới SkyWay.

Còn chúng tôi đang tiếp tục kể về các sự kiện chính của dự án SkyWay trong tuần qua trên bản tin vắn video của chúng ta.

Trong bản tin này

Công ty-nhà phát triển SkyWay «Unitsky String Technologies Co.» đã là thành viên tham gia cuộc thi quốc tế từ hãng «1C».

Đoàn sinh viên từ Đại học công nghệ quốc gia Belarus đã tới thăm khu sản xuất SkyWay.

Video mới với tổng quan các ưu thế chính của tuyến đường dạng cứng tại EcoTechnoPark.

Nhận xét của bạn