SkyWay trên kênh radio Legendy FM

Vào cuối tháng 11, các chuyên gia SkyWay đã thực hiện 2 buổi phát sóng trên kênh radio Belarus Legendy FM. Trong chương trình «Sự tiến hóa vận tải» các dẫn chương trình đã kể về các sự kiện thú vị từ lịch sử của những phương tiện vận tải đầu tiên. Trong buổi phát sóng thứ hai, các thính giả đã được biết về các công cụ đường dây và những con người chơi trên đó.

Vào tháng 12, các đại diện của SkyWay sẽ lên sóng trực tiếp của kênh radio Legendy FM, để kể về những thành tựu chính của dự án và chuyển sang giai đoạn gần cuối, giai đoạn phát triển thứ 14.

Nhận xét của bạn