SkyWay trên kênh truyền hình trung ương Belarus

Trung tâm thử nghiệm SkyWay tại Marina Gorka đã được đưa vào chương trình «Tuyến đường được xây» trên sóng kênh truyền hình trung ương «Belarus-1». Các phóng viên của kênh truyền hình đã quay lại 3 loại hình vận tải, cũng như các cuộc thử nghiệm thực địa đối với unibus 4 chỗ trên cấu trúc dẫn đường dạng bán cứng.

Chương trình kiến thức hàng tuần «Tuyến đường được xây» chuyên về những địa điểm thú vị nhất tại Belarus. Chương trình về chuyến thăm trung tâm thử nghiệm SkyWay đã được quay trước khi diễn ra cách ly vào mùa hè năm ngoái.

Nhận xét của bạn