SkyWay trên truyền hình Belarus

Trên kênh truyền hình «Belarus 1» đã đăng phóng sự về Marina Gorka. Trong chương trình đã nói về các thắng cảnh chính tại thành phố, một trong số đó – trung tâm thử nghiệm vận tải đường dây EcoTechnoPark.

Xin nhắc rằng, việc xây dựng EcoTechnoPark tại Marina Gorka đã được bắt đầu từ năm 2016. Qua thời gian ấy, tại trung tâm thử nghiệm đã xây dựng được 5 tuyến đường hoạt động và thử nghiệm được 10 model vận tải SkyWay.

Trong phóng sự của kênh truyền hình «Belarus 1» đã chiếu cảnh quen thuộc về Unibus cao tốc và EcoTechnoPark từ trên cao

Nhận xét của bạn