Thẻ: Ai đã viết khóa luận xuất sắc nhất về công nghệ SkyWay?

Ai đã viết khóa luận xuất sắc nhất về công nghệ SkyWay?

Đội ngũ thông tin SkyWay đã đăng tải các kết quả cuộc thi khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành xuất sắc nhất về dự án SkyWay. Dẫn đầu là Makarov Nikita Sergeyevich, đến từ Đại học kiến trúc-xây dựng quốc gia Nizhegorodskiy (ННГАСУ). Khóa luạn của Nikita có nhan đề «Tòa nhà dân dụng nhiều …