Thẻ: Ai đang tiến hành chuẩn bị dự án tuyến đường SkyWay tại Việt Nam?

Ai đang tiến hành chuẩn bị dự án tuyến đường SkyWay tại Việt Nam?

Thưa quý nhà đầu tư và đối tác, chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng, hiện nay chúng tôi chỉ hợp tác với một công ty Thinh Phat Group để chuẩn bị dự án xây dựng tổ hợp công trình và tuyến đường vận tải theo công nghệ SkyWay tới chùa Lôi Âm. Việc hợp tác đã …