Thẻ: Bài báo trên Railway Technology nói về dự án SkyWay

Bài báo trên Railway Technology nói về dự án SkyWay

Trang web tiếng Anh về vận tải đường sắt Railway-technology.com đã đăng bài báo về việc xây dựng SkyWay tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chúng tôi xin đăng ngắn gọn về bài báo. Đầu bài báo, các tác giả của Railway-technology.com đã ghi nhận những thành tựu của dự án tại khu vực …