Thẻ: Bài báo về SkyWay và môi trường trên tạp chí «Vận tải đổi mớiraquo;

Bài báo về SkyWay và môi trường trên tạp chí “Vận tải đổi mớiraquo”

Mikhail Tsyrlina, với nhan đề «Các khía cạnh môi trường của vận tải đường dây». Từ bài báo này, các bạn sẽ biết: Vận tải hiện nay đang gây hại cho tự nhiên và con người như thế nào? Những loại hình vận tải nào gây hại cho tự nhiên nhiều nhất? SkyWay có thể …