Thẻ: bim

Các công nghệ BIM cho SkyWay: cách tiếp cận mới đối với xây dựng và thiết kế

Đội ngũ thông tin SkyWay đã đăng tải video về hoạt động của phòng Các công nghệ BIM tại Công ty «Unitsky String Technologies Co.». Các chuyên viên của phòng này đang sử dụng cách tiếp cận hiện đại đối với việc xây dựng trên cơ sở mô hình thông tin tòa nhà (building information …