Thẻ: blockchain

Tương lai có thể và sẽ trở nên xanh hơn với công nghệ Blockchain

Kể từ khi được giới thiệu trên thế giới vào năm 2008, công nghệ blockchain đã tạo ra hàng trăm loại tiền điện tử, bắt đầu với Bitcoin ngày càng phổ biến. Không mất nhiều thời gian để công nghệ blockchain trở thành đồng nghĩa với tiền điện tử, thậm chí thường được sử dụng thay …