Thẻ: «Bộ não» của vận tải đường dây được cấu tạo thế nào?

«Bộ não» của vận tải đường dây được cấu tạo thế nào?

Việc phát triển mạng lưới neuron thích ứng dành cho vận tải đường dây đã được hoàn thành. Xin nhắc rằng, việc di chuyển của thành phần di chuyển SkyWay được điều khiển bởi một hệ thống trí tuệ nhân tạo, nó cho phép thực hiện hoạt động vận tải một cách an toàn và …