Thẻ: Các ảnh toàn ký đầu tiên cho bảo tàng EcoTechnoPark đã được làm xong!

Các ảnh toàn ký đầu tiên cho bảo tàng EcoTechnoPark đã được làm xong!

Ngày 1/10 chúng tôi đã cho ra mắt đề xuất «Faces of the Future», nhờ đó các bạn có thể đầu tư vào dự án SkyWay với chiết khấu 1:100 và nhận ảnh toàn ký riêng của mình tại EcoTechnoPark. Ngay từ 23/10 tại sự kiện EcoFest, các bạn sẽ thấy những hình toàn ký hoàn thiện …