Thẻ: Các chuyên gia SkyWay gặp gỡ đại diện các công ty công nghệ

Các chuyên gia SkyWay gặp gỡ đại diện các công ty công nghệ

Tại Minsk đã diễn ra cuộc gặp giữa các chuyên gia của Công ty «Unitsky String Technologies Co.», Dassault Systèmes và IGA Technologies. Các chuyên gia đã giới thiệu về các công nghệ có thể cải thiện hoạt động của vận tải đường dây. Các chuyên gia từ Dassault Systèmes đã nói về các khả …