Thẻ: Các cuộc đàm phán của SkyWay với các đại diện công ty-nhà sản xuất polymer Trung Quốc

Các cuộc đàm phán của SkyWay với các đại diện công ty-nhà sản xuất polymer Trung Quốc

Để nghiên cứu mọi khía cạnh của việc sử dụng polymer hiện đại trong hoạt động của chúng ta, đoàn làm việc từ công ty-nhà sản xuất Polyete ete keton (PEEK) JunHua СhinaPEEK (Trung Quốc) đã tới thăm Công ty «SkyWay Technologies Co.». PEEK – vật liệu polymer kết tinh với các đặc điểm cơ …