Thẻ: Các kết quả giữa kỳ của khóa đào tạo MTRIZ cho các chuyên gia SkyWay

Các kết quả giữa kỳ của khóa đào tạo MTRIZ cho các chuyên gia SkyWay

Vào tháng 3/2020, các chuyên viên của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» đã trải qua khóa học cường độ cao về lý thuyết hiện đại trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát minh (MTRIZ), dưới sự hướng dẫn của giáo sư Mikhail Orlov. Sau các giờ lý thuyết tại gian President-Hotel tại Belarus, các học …