Thẻ: Các lão thành tại quận Pukhovichskiy đã tới thăm EcoTechnoPark

Các lão thành tại quận Pukhovichskiy đã tới thăm EcoTechnoPark

EcoTechnoPark SkyWay đón chuyến thăm của các lão thành tại quận Pukhovichskiy. Chuyến thăm được tổ chức bởi công ty-nhà phát triển vận tải đường dây «Unitsky String Techonologies Co.». Những vị khách tới EcoTechnoPark đã được biết về lịch sử tạo lập vận tải đường dây và đã xem công nghệ SkyWay hoạt động …