Thẻ: Chính thức Khai trương Văn phòng Khu vực Cộng đồng Sky World. Ibadan

Chính thức Khai trương Văn phòng Khu vực Cộng đồng Sky World. Ibadan, bang Oyo, Nigeria

Những tin tức tuyệt vời đến từ Tây Phi! Tại đó, vào ngày 11.04, tại thành phố Ibadan, Nigeria, đã khai trương văn phòng mới của SWC để làm việc với hệ thống «Tàu phá băng». Xin nhắc rằng, hệ thống này cho phép hàng ngày nhận các liên hệ từ những nhà đầu tư …