Thẻ: Chuyến công tác của các thành viên quản trị SWC tại Việt Nam

Chuyến công tác của các thành viên quản trị SWC tại Việt Nam đã diễn ra như thế nào?

Chúng tôi xin vui mừng thông báo, các thành viên quản trị SWC, ông Vladimir Maslov và Frantisek Solar đã trở về từ chuyến công tác tới Việt Nam, nơi các ông đã gặp gỡ những đại diện của nhiều công ty Việt Nam và đã thảo luận về việc phát triển SkyWay tại nước …