Thẻ: Đàm phán với đơn vị có thể cung ứng nguyên liệu cho sản xuất dây chuyền của vận tải đường dây

Đàm phán với đơn vị có thể cung ứng nguyên liệu cho sản xuất dây chuyền của vận tải đường dây

Dự án xây dựng Vận tải đường dây Yunitskiy đang tiến gần tới thực hiện thương mại hóa.  Với mục tiêu ấy, công ty-nhà phát triển công nghệ đang mở rộng công suất sản xuất của mình – vào tháng 9 năm nay, đã đưa vào sử dụng tòa nhà sản xuất mới, tiếp tục …