Thẻ: Điều kiện để IPO – Skyway có thể tiến tới IPO sớm hơn bởi vì sao?