Thẻ: doanh nhân Thomas Welser và những cuốn sách chuyên khảo

Anatoly Yunitskiy, doanh nhân Thomas Welser và những cuốn sách chuyên khảo

Giám đốc công ty Áo Welser Profile, công ty sản xuất thép cho các tuyến đường theo công nghệ đường dây, đã gửi lời cảm ơn Anatoly Yunitskiy về cuốn sách được tặng trước đó «Các hệ thống vận tải đường dây: trên Trái Đất và trong Vũ trụ». Trong bức thư gửi kèm, Thomas …