Thẻ: Dự án SkyWay ở Việt Nam

Dự án SkyWay ở Việt Nam | Tóm tắt hội thảo trên Webinar Vladimir Maslov (thành viên hội đồng quản trị SWC) ngày 03/06/2021

Chào buổi tối, các bạn thân mến! Hội thảo trên web hôm nay sẽ được dành cho các sự kiện trước đây ở Việt Nam, đây là một khu vực rất mạnh. Điều này, trong số những thứ khác, xác định viễn cảnh tương lai về những gì chúng ta sẽ làm sau khi giai …