Thẻ: Expo 2020 tại Dubai

Maket đô thị tuyến tính của UST, Inc. cho Expo 2020 được làm như thế nào?

Trong năm nay Unitsky String Technologies, Inc. sẽ tham gia triển lãm toàn cầu Expo 2020 tại Dubai, nơi dự kiến sẽ giới thiệu maket đô thị tuyến tính tỷ lệ 1:35. Công việc về mô hình này đã được chia sẻ bởi các chuyên gia từ công ty «Giao thông vạn năng» (UNIMO). Chúng tôi xin …