Thẻ: Hoàn tất việc xây dựng tổ hợp vận tải hàng hóa SkyWay tại EcoTechnoPark

Hoàn tất việc xây dựng tổ hợp vận tải hàng hóa SkyWay tại EcoTechnoPark

Tổ hợp vận tải hàng hóa tại EcoTechnoPark đã được xây dựng dưới dạng hoàn thiện, với tất cả những thành phần cần thiết. Tổ hợp này bao gồm 2 phụ hệ chính: unitrans và unitruck.. Trên tuyến unitrans hoạt động đã lắp đặt các mái che bảo vệ. Chúng sẽ giữ gìn vật liệu được …