Thẻ: kiểm toán tài chính của skyway

Kiểm toán tài chính của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» năm 2019

Công ty-nhà phát triển SkyWay «Unitsky String Technologies Co.» từ năm 2015 thường xuyên đăng tải các kết quả về hoạt động kinh tế của mình dưới dạng kết luận kiểm toán độc lập, để cho thấy tính minh bạch trong hoạt động của mình. Hôm nay, chúng tôi xin đăng tải kết luận kiểm …