Thẻ: Office Life viết về hoạt động của EcoTechnoPark

Журнал Office Life viết về hoạt động của EcoTechnoPark

Trên tạp chí Office Life đã đăng bài báo của SkyWay nói về EcoTechnoPark. Các chuyên gia của công ty đã chia sẻ không chỉ về khu thử nghiệm, mà cả về những con người đang làm việc tại đó.     Tại EcoTechnoPark có những chuyên viên đang làm việc thường xuyên. Họ theo dõi các thử …