Thẻ: Phỏng vấn Anatoli Unitsky trên tờ báo «Zvyazda»

Phỏng vấn Anatoli Unitsky trên tờ báo «Zvyazda»

Trên tờ báo «Zvyazda» của Belarus đã đăng phần hai của cuộc phỏng vấn với Anatoli Unitsky về dự án công nghiệp hóa vũ trụ không dùng tên lửa, sử dụng Phương tiện vận tải toàn hành tinh(ОТС). Xin nhắc rằng, phần thứ nhất đã được đăng vào tháng 7/2019. Trong cuộc phỏng vấn mới, Anatoli Unitsky đã tiếp …