Thẻ: Phỏng vấn đơn vị thầu của SkyWay GreenTech tại Sharjah

Phỏng vấn đơn vị thầu của SkyWay GreenTech tại Sharjah

Người đứng đầu đội ngũ thông tin SkyWay Mikhail Kirichenko đã có cuộc phỏng vấn với Mohammed Galal, quản lý các dự án Fast Building Contracting, đơn vị thầu chính của công ty SkyWay GreenTech tại Sharjah. Chức trách nhiệm vụ của Mohammed là lãnh đạo hoạt động của tất cả các nhà thầu phụ …