Thẻ: Phỏng vấn tổng công trình sư SkyWay trên tờ báo "Zvyazda"

Phỏng vấn tổng công trình sư SkyWay trên tờ báo «Zvyazda»

Trên tờ báo lâu đời nhất của Belarus – tờ «Zvyazda» đã đăng một bài phỏng vấn chi tiết với Anatoli Unitsky. Phóng viên Vladimir Khilkevich đã trò chuyện với tổng công trình sư của Công ty «Unitsky String Technologies Co. » về chương trình khai phá không gian vũ trụ gần Trái Đất, không …