Thẻ: Quản lý cấp cao của SkyWay nói về việc các sản phẩm sẽ được ra mắt như thế nào trong năm nay

Quản lý cấp cao của SkyWay nói về việc các sản phẩm sẽ được ra mắt như thế nào trong năm nay

Đội ngũ thông tin SkyWay đã đăng tải video phỏng vấn anh Andrey Zaitsev, trưởng phòng thành phần di chuyển thuộc Công ty «Unitsky String Technologies Co.». Trong cuộc phỏng vấn, anh Andrey Zaitsev đã chia sẻ, công việc đang được thực hiện bởi phòng thành phần di chuyển thuộc Công ty «Unitsky String Technologies …