Thẻ: Silver Rain Radio

Điều phối viên dự án «SkyWay – Ekaterinburg» trên sóng phát thanh «Silver Rain Radio»

Điều phối viên của dự án cụ thể «SkyWay – Ekaterinburg» Arkady Biryukov đã phát biểu trên sóng chương trình «Tất cả về vườn» trên kênh radio «Silver Rain Radio».  Arkady Biryukov đã nói với Alexander Tsarikov về SkyWay và về các ưu thế của vận tải đường dây: tính kinh tế, thân thiện môi trường …