Thẻ: SkyWay chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt và mở bán thương mại trên thị trường quốc tế

SkyWay chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt và mở bán thương mại trên thị trường quốc tế

Kể từ năm 2014, công ty đã thiết kế, xây dựng và chứng nhận hệ thống vận tải điện trên cao dựa trên công nghệ Cấu trúc đường ray dự ứng lực (PTS®) đã được cấp bằng sáng chế. Đầu năm 2021, công ty thông báo chuyển đổi từ giai đoạn thiết kế, thử nghiệm và …