Thẻ: SkyWay được ủy ban dịch vụ tài chính BVI cấp phép và giám sát

SkyWay được ủy ban dịch vụ tài chính BVI cấp phép và giám sát

BVI FSC là gì? BVI-FSC là từ viết tắt của British Virgin Islands Financial Services Commission (Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh), là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về quy định, giám sát và kiểm tra tất cả các dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh ủy thác, quản lý …