Thẻ: SkyWay nằm trong chương trình Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc

SkyWay nằm trong chương trình Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc

Đầu tháng 6, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã phát hành một tài liệu tổng hợp về kết quả thảo luận chương trình Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Dự án SkyWay đã trở thành một trong những chuyên gia và đối tác của chương trình. SDG là một dự án hợp …