Tag: SkyWay tại Dubai

Văn phòng điều hành của Tổng thống Cộng hòa Bêlarut đã đăng một ấn phẩm về vận tải SkyWay của Yunitsky

Một ấn phẩm về vận tải SkyWay của Yunitsky đã được xuất bản trong ấn bản trực tuyến sb.by của Văn phòng điều hành của Tổng thống Cộng hòa Bêlarut – Nhà xuất bản Ib Belarus hôm nay. Bài báo cung cấp một lịch sử ngắn gọn về SkyWay và mô tả chi tiết những …

Tạp chí internet của Đức viết về các triển vọng của SkyWay tại Dubai

rang báo Đức chuyên về công nghệ vận tải – Urban Transport Magazine – đã đăng bài viết với tiêu đề «SkyWay – hệ thống vận tải mới của Dubai?», trong đó xem xét các triển vọng đưa SkyWay vào hạ tầng Dubai. «Dubai với dân số hơn 3 triệu người, là thành phố lớn …