Thẻ: SkyWay tại UAE

SkyWay tại UAE: các công bố mới từ truyền thông và mạng xã hội

Sự phát triển của dự án SkyWay tại UAE tiếp tục được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác nhau: đặc biệt, trang constructionweekonline.com, chuyên thông tin về sự phát triển của các dự án hạ tầng, công nghệ đổi mới tại khu vực Trung Đông, đã đăng bài báo, trong đó nói về …

Trung tâm đổi mới SkyWay tại UAE đón chuyến thăm của đoàn đại biểu SKY WAY CAPITAL Việt Nam

Trong tuần qua, tại công trường xây dựng trung tâm đổi mới SkyWay đã có mặt đoàn đại biểu SKY WAY CAPITAL đến từ Việt Nam. Mọi thành viên của chuyến đi – là các đối tác tích cực của công ty, họ đang phổ biến dự án vận tải đường dây tại khu vực …