Thẻ: sự kiện SkyWay

❗️ Các sự kiện SkyWay: văn phòng mới, tiến ra thị trường quốc tế và chương trình mua lại

Tháng 1 đã kết thúc, đây là thời gian phù hợp để tổng kết sự phát triển của dự án SkyWay trong tháng đầu tiên của năm 2020. ➡️ Chương trình mua lại cổ phần 75+ Từ ngày 1 tới 31/1, các nhà đầu tư SkyWay hơn 75 tuổi, đã ủng hộ dự án từ …