Thẻ: swc

Cuộc gặp giữa đại diện SWC với ban lãnh đạo UST, Inc. tại Belarus

Ngày 17 và 19.07, tại Marina Gorka và Minsk đã diễn ra cuộc gặp làm việc giữa các đại diện từ SWC với ban lãnh đạo của công ty-nhà phát triển SkyWay Unitsky String Technologies, Inc. Từ phía SWC, tại các cuộc gặp có mặt ông Vladimir Maslov, Frantisek Solar và Vladislav Volkov, từ phía …

Token SWG và Token SWS

Hiện nay tôi đang nói về tầm nhìn của mình, tại sao trên internet và trên các tài nguyên SWC đã đăng thông báo về việc khởi động token SWS cho chương trình Smart World. Nhà phát minh các công nghệ đường dây, ông Anatoli Unitsky đã thường xuyên nói về chương trình «Ecomir», nhưng …

Dự án SkyWay ở Việt Nam | Tóm tắt hội thảo trên Webinar Vladimir Maslov (thành viên hội đồng quản trị SWC) ngày 03/06/2021

Chào buổi tối, các bạn thân mến! Hội thảo trên web hôm nay sẽ được dành cho các sự kiện trước đây ở Việt Nam, đây là một khu vực rất mạnh. Điều này, trong số những thứ khác, xác định viễn cảnh tương lai về những gì chúng ta sẽ làm sau khi giai …

Chuyến công tác của các thành viên quản trị SWC tại Việt Nam đã diễn ra như thế nào?

Chúng tôi xin vui mừng thông báo, các thành viên quản trị SWC, ông Vladimir Maslov và Frantisek Solar đã trở về từ chuyến công tác tới Việt Nam, nơi các ông đã gặp gỡ những đại diện của nhiều công ty Việt Nam và đã thảo luận về việc phát triển SkyWay tại nước …