Thẻ: SWS

Token SWG và Token SWS

Hiện nay tôi đang nói về tầm nhìn của mình, tại sao trên internet và trên các tài nguyên SWC đã đăng thông báo về việc khởi động token SWS cho chương trình Smart World. Nhà phát minh các công nghệ đường dây, ông Anatoli Unitsky đã thường xuyên nói về chương trình «Ecomir», nhưng …