Thẻ: Tại trung tâm thử nghiệm SkyWay ở UAE đã hoàn thành các hoạt động chạy-hiệu chỉnh

Tại trung tâm thử nghiệm SkyWay ở UAE đã hoàn thành các hoạt động chạy-hiệu chỉnh

Vào cuối tháng 10 tại công viên nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới (SRTI Park), UAE, đã diễn ra các hoạt động chạy-hiệu chỉnh. Đây là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Công ty “Unitsky String Technologies Co.”, mở ra một chương mới trong phát triển SkyWay. Công ty-nhà phát …