Thẻ: Techcult.ru: «SkyWay – điều sẽ thay đổi thế giới vĩnh viễn»

Techcult.ru: «SkyWay – điều sẽ thay đổi thế giới vĩnh viễn»

Tạp chí internet về khoa học và kỹ thuật Techcult.ru đã đăng bài báo, trong đó tác giả so sánh SkyWay với các phương tiện vận tải truyền thống. Những nhược điểm chính của vận tải hiện nay là: hiệu quả thấp, tác hại sinh thái tới môi trường xung quanh, nguy hiểm trong quá …