Thẻ: Thời hạn thanh toán gói trả góp giảm xuống 5 tháng