Thẻ: Tờ Komsomolskaya Pravda» viết về vận tải đường dây

Tờ Komsomolskaya Pravda» viết về vận tải đường dây

Trên trang web của chi nhánh Belarus của tờ báo «Komsomolskaya Pravda» đã đăng bài báo với tiểu sử của tổng công trình sư Công ty «Unitsky String Technologies Co.», ông Anatoli Unitsky. Bài báo được viết dưới sự bảo trợ của công ty-nhà phát triển vận tải đường dây. Các phóng viên đã kể …