Thẻ: Tổng quan sát xi tự hành cho vận tải hàng hóa và hành khách SkyWay

Tổng quan sát xi tự hành cho vận tải hàng hóa và hành khách SkyWay

Trên trang web chính thức của tổng công trình sư công ty-nhà phát triển SkyWay, ông Anatoli Unitsky đã đăng tải video tổng quan sát xi tự hành cho model mới của unibus 25 chỗ và unicont vận tải hàng hóa. Anatoli Unitsky đã chỉ ra những thành phần chính và các ưu thế công nghệ của …